จุลชีวและปรสิตวิทยา
(พว.1101)

 This course requires an enrolment key

ชนิด รูปร่าง ลักษณะเฉพาะและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผลต่อสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจาย กระบวนการต้านทานโรค การยับยั้งและการฆ่าเชื้อของจุลชีพและปรสิต การควบคุม การป้องกันการติดเชื้อ

This course requires an enrolment key